کالای فیزیکی

سبد هچر درب دار 30 × 30 سانتی متر

سبد هچر درب دار 30 × 30 سانتی متر
سبد هچر درب دار 30 × 30 سانتی متر
سبد هچر درب دار 30 × 30 سانتی متر
سبد هچر درب دار 30 × 30 سانتی متر

سبد هچر درب دار 30 × 30 سانتی متر

۴۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

سبد هچر جوجه کشی ۳۰ در ۳۰ سانتی متر مخصوص دستگاه های جوجه کشی سایز خانگی و نیمه صنعی می باشد و در سه روز آخر دوره جوجه کشی استفاده می شود. در دوره جوجه کشی سه روز پایانی دوره هچر نامیده می شود. در دوره هچر باید تخم های نطفه دار از شانه های مخصوص به سبد های هچر منتقل شوند.